Mefrom Logo

Meform Sp. z o.o.

Obróbka plastyczna metali | Metal forming, forging


ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań

tel/fax: +48 61 877 19 69, e-mail: contact at meform.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gosp. KRS,

nr KRS 0000097554, kapitał zakładowy: 110 000 zł

REGON: 634072862, NIP: 7822189659